Mexico Nov-Dec 2022
The next twelve photos were sent in for my 2024 BMK (BondsMeesterKlasse) assessment but I wasn't successful and didn't pass to the next round. This is disappointing to say the least.  I received an email from a coördinator with comments from an anonymous jury member with critiques that showed this person hadn't taken the time to read my Artist's Statement. Perhaps the jury member has a certain taste in what they like in photography and isn't open to other genres? The presentation will be on 16th March 2024 and I will attend it. To meet the jury members and see what portfolios were successful.
 I question the process, it appears to be quite unprofessional and lacking in maintaining the required BMK criteria, both from the jury members - are they BMKers - NO they are not, they are not peers, nor do I think that they have the actual understanding of what it is to be a BMKer. Every year different people are selected for the jury, it can be 3 to 5 people, museum directors, gallery curators, photographers, photography teachers etc. The BMK group wants to bring the amateurs and professionals closer together.  (Criteria below in Dutch)
One of the critiques was that my work was too much of the same and boring.  After the first four photos you lose interest. A theme or 'story' couldn't be seen. Maybe the series would be better with more people in it, or less people, it appears the choice could not be made by the photographer.  Try writing down on paper what you want to say with this work.
Well!  In my Artist's Statement (Below photos in Dutch) - I did say what I wanted. Did you read it jury person?? After some emailing I finally got the names of the jury members:- Veronique Jansen, Bas Losekoot and Geert Broertjes. Veronique works at the Museum Hilversum, Bas and Geert are photographers - mainly people focussed. I have yet to find out who wrote my motivational critique. 
The photos below my panel of twelve show more of what I have taken, the night photos taken all over in Mexico. Maybe I did do a wrong selection? You can decide. You can also see them all on my Instagram.
I've spent over a year making the selection of 12 for the BMK assessments. I've shared my work with the various groups I'm in. I have also shown it several times to the BMK national group. I didn't think I was on the wrong track with it. The photos were met with enthusiasm. I'm not a novice, still learning about photography. I am an experienced photographer. I don't feel that I am overreacting, I feel that the jury member actually was rude towards me and hadn't taken the time to look properly at the series. Why not?
Coming to a conclusion that the BMK assessment is not professional enough for me, I am at this moment in time, not going to pursue it any further. My journey began in 2001, with multiple successes, first Aspirant BMK with 8 photos, then Kandidaat BMK five times, first with 12 photos, and again with 20 photos and then later with 12 photos, which is the new requirement. It now ends here - March 2024. (read my other blog about it)
My passion for photography will never stop. I just realise that I don't need to be a BMK to know how good I am.  
Fellow of the Royal Photographic Society is a much higher standard, and having been an Associate before that, I can say - I don't need the Fotobond to tell me if I am a good photographer or not. 
I wish all those going for it, good luck. It's a very subjective assessment, you can only guess what the jury will fall for each year.
Carol Olerud FRPS
P.S. - I'm still a Candidate BMK until end 2025
3rd March 2024


(If you want to react to this page, please write me an email via the contact page)
Click on each image for better viewing:
Toelichting over de serie: “Las diez de la noche”
Sinds de lockdowns van 2021 ben ik bezig met nachtfotografie. Ik ging net voor de avondklok naar buiten, foto’s maken in mijn omgeving, zoekend naar licht in het donker. Ik raakte gefascineerd en het was spannend.  Mijn foto’s werden ‘creepy’ en mysterieus en ik probeerde een gevoel vast te leggen. Tijdens deze zoektocht met nachtfotografie, heb ik de fotograaf Todd Hido ontdekt. Zijn werk inspireert mij enorm, vooral “Homes at Night” – dit had ik toevallig ook in mijn omgeving gefotografeerd in 2021. Ik fotografeerde veel ‘s nachts tussen 2021-2023, vooral in Nederland en in Europa.
In 2023 ben ik kand-BMK geworden met een serie hierover. ‘At Night’
Eind 2022 was ik in Mexico en nog steeds bezig met mijn nachtfoto’s. Hier is het niet zo veilig op straat om erg laat nog buiten te zijn. Maar na het avondeten in restaurants/cafés moest ik toch wel terug naar mijn hotel/airbnb lopen.  Je zag de laatste mensen ook teruggaan naar hun huizen, naar binnen waar het wel veilig is.  Er zijn niet heel veel straatlampen, ze zijn gespreid en dit gaf een interessant effect. De schaduwen van de elektriciteitslijnen of van felverlichte buitenruimtes trokken mijn aandacht. Lege straten met geen auto’s waar het normaal overdag erg druk was gaven me allemaal en gevoel van ga snel naar binnen toe.
De foto’s zijn in verschillende plaatsen genomen, eerst in het westen, in de staat Michoácan, waar het reisadvies is: - ga daar niet naar toe – de kartels zitten daar. Maar in deze staat woont mijn schoondochter, we gingen haar familie opzoeken en moesten wel.
Foto’s zijn ook in het oosten van Mexico, in Yucatan genomen, daar zijn meer toeristen, maar ook ‘s nachts rond 10u werd het stil op straat. Ik was in de stad en ook op het land.
De foto’s heb ik gemaakt omdat ik het spannend vond, het unheimische gevoel wilde ik vastleggen.
Ik ben documentaire/contemporary fotograaf en heb de Fellowship Distinction bij de RPS (Royal Photographic Society) sinds 2021. www.rps.org
Las diez de la noche (10u ‘s nachts) is een serie waar ik trots op ben. 
De foto’s zijn donker geprint en dat is de bedoeling! 
Hopelijk zijn de schermafbeeldingen niet te licht, zodat de beelden wel en donkere indruk geven. 
Ik laat de prints graag zien bij een verdere toelichting.
Fotobond lidnr.: 0755014 
2024 BMK Inzending

Het portfolio moet ….  
-  de fotografische uitwerking zijn van een idee of een concept;  
-  een persoonlijke visie op het thema laten zien;  
-  de uitwerking een eigen stijl of handschrift hebben;  
-  een oorspronkelijke/originele uitwerking zijn;  
-  van een beeldtaal getuigen die aansluit bij de beeldtaal en/of ontwikkelingen in de     hedendaagse (semiprofessionele) fotografie;  
-  een techniek en/of presentatie hebben die uitdrukking geeft aan de inhoud. 

Verder moet het portfolio een zodanig aantal foto’s bevatten dat ‘het verhaal’ dat men wil vertellen af is. Vaak kan dat met 12 foto’s (tevens het minimum) maar het is ook heel goed mogelijk dat er meer foto’s voor nodig zijn. Dat is aan de maker en de jury zal ‘het afgeronde verhaal’ als zodanig ook als criterium aanmerken. 

Degene die in de ogen van de jury aan bovenstaande criteria voldoet zal het predicaat BMK verwerven. Fotografen die naar het oordeel van de jury niet geheel voldoen aan de criteria maar waarvan de portfolio de verwachting wekt dat een predicaat BMK binnen enkele jaren mogelijk is, verwerven het tijdelijke predicaat kandidaat-BMK. Er kan uitsluitend worden ingezonden voor BMK. Bij de jurering zal blijken of iemand het predicaat BMK krijgt dan wel het tijdelijke predicaat kandidaat-BMK. De termijn die geldt voor het kandidaat-BMK lidmaatschap is twee jaar.
Email 2/03/2024
Beste Carol,
De uitslag van de preselectie voor de BMK-ballotage is bekend.
Helaas moet ik je mededelen dat je werk niet is toegelaten tot de 2e ronde.
Dat is spijtig en zal wellicht een teleurstelling voor je zijn. Dit betekent zeker niet dat je portfolio slecht is; het voldoet in dit stadium echter niet aan wat we van een BMK-niveau verwachten.
Hieronder een motivatie van de jury waarom je serie niet is toegelaten.
Alhoewel het een eenduidige serie is wil het werk niet genoeg indruk maken. Veel beelden lijken op elkaar en daardoor is een serie van 12 niet spannend genoeg. Na 4 beelden verlies je de aandacht. Er is goed gekeken naar de werking van omgevingslicht en de beelden zijn mooi rauw van kleur. Helaas kan ik er geen goed verhaal of duidelijk thema in ontdekken.
Het 3e beeld is de serie is het sterkste, daar gebeurt iets dat tot de verbeelding spreekt. Misschien zou de serie interessanter kunnen worden als er meer mensen in voorkomen. Of laat ze overal weg, maar nu is er geen duidelijke keuze gemaakt. De serie komt mede hierdoor onsamenhangend en willekeurig over. Probeer eens goed op papier te zetten wat je wilt vertellen met de serie.
Ik wil je nog meegeven dat we plannen aan het ontwikkelen zijn om komend najaar wederom een Landelijk Mentoraat te houden. Dit mentoraat is bij uitstek geschikt om de ontwikkeling van je fotografie te stimuleren. We laten dit via de website van de Fotobond weten.
Heel veel succes in je passie en ik hoop dat je in 2025 wederom meedoet aan de BMK-ballotage
Met vriendelijke groet,
BMK Coördinator


Back to Top